31 Mart 2009 Salı

FCA-Belirlenen Yerde Taşıyıcıya Teslim-Free Carrier

Yazının güncel versiyonuna "FCA-FREE CARRIER NEDIR?" başlıklı linkten ulaşabilirsiniz.
Incoterms 2000'e göre ,FCA-TAŞIYICIYA TESLİM-FREE CARRIER (... named place) (... olarak belirtilen yerde ) teslim şeklinde satıcının teslime ilişkin sorumluluğu, malların ihracata ilişkin gümrük işlemlerinin yapılıp, ithalatçı ile önceden anlaşmaya varılan taşıyıcıya , yine önceden tespit edilen yer ya da noktada teslimi ile son bulur.


FCA teslim şeklinde önemli bir ayrıntı teslim yerinin satıcının malları yükleme sorumluluğuna olan etkisidir. FCA teslim şekline göre eğer satıcı malları kendi deposunda teslim edecekse araca yüklemeyi yapmakla yükümlü iken, satının malları kendi deposundan farklı bir noktada teslim etmesi durumunda satıcının malları araca yükleme sorumluluğu bulunmamaktadır.

FCA Teslim Şeklinin Özellikleri :
 • FCA teslim şekline göre ihracatçı söz konusu ürünleri, gümrük işlemleri yapılmış olarak, alıcı ile önceden saptanmış olan tarihte ve yerde ilk taşıyanın sorumluluğuna devrettigi anda teslim yükümlülüğünü tamamlamış olmaktadır.
 • İhracatçının malları ilk taşıyıcıya tesliminden itibaren ürünlerle ilgili olarak tüm riskler ve olası masraflar alıcıya geçmetedir. 
 • FCA teslim şeklinde navlun alıcı yani ithalatçı tarafından ödenir.
FCA Teslim Şeklinde Satıcının Sorumlulukları :

 • Satıcı uluslararası satış sözleşmesine uygun olacak biçimde ürünü sevkiyata hazırlayarak, kendi ülkesinde ihracat için istenilen belgeleri düzenler ve ihracat işlemi ile ilgili oluşan gümrük masraflarını karşılar.
 • İthalatçının talebi üzerine taşımayı gerçekleştirecek firma ile tüm masraflar ve riskler ithalatçıya ait olmak üzere taşıma anlaşması yapabilir.
 • Ürünleri ilk taşıyıcıya ve/veya taşıma acentasının gözetimine belirlenen tarih ve mekanda teslim eder.
 • Ürünlerin teslimi yapılıncaya kadar oluşan bütün masraf ve riskler ihracatçının sorumluluğu altındadır.
FCA Teslim Şeklinde Alıcının Sorumlulukları :
 • Uluslararası satış sözleşmesi koşullarına göre mal bedelini ihracatçıya öder.
 • Alıcı, FCA teslim şekline göre kendi ülkesindeki ithalat ile ilgili belgeleri düzenlemek ve/veya izinleri almakla yükümlüdür. İthalat işlemleri sırasında oluşan gümrük vergisi ve gümrük masrafları da yine alıcı tarafından karşılanır. 
 • Taşıyıcı firma ile taşıma anlaşması yapar ve navlun bedelini öder.
 • Satıcı ile önceden tespit edilen tarih ve yerde malların teslim almasını temin eder.
 • Teslim işleminden sonra mallarla ilgili tüm masraf ve riskler alıcıya ait olmaktadır.
FCA Izmir Incoterms 2000 , FCA İstanbul Incoterms 2000 , FCA Adana Incoterms 2000,
FCA Tekirdağ Incoterms 2000,FCA Manisa Incoterms 2000,FCA Kayseri Incoterms 2000,
FCA Trabzon Incoterms 2000,FCA Antalya Incoterms 2000 vb...

Bu yazının tüm hakları www.akreditif.biz.tr yasal sahiplerine aittir. Yazının izinsiz kopyalanması ve/veya herhangi bir iletişim vasıtası ile yayınlanması durumunda izlenecek yasal süreçlerle ilgili olarak www.akreditif.biz.tr hakları saklıdır.