8 Ocak 2014 Çarşamba

DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ

Giriş :

Uluslararası pazarlarda faaliyette bulunmanın en eski ve geleneksel yolu olan ihracat, mal ve hizmetlerin ulusal sınırların dışına sevk edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifade ile ihracat potansiyel müşterilerin yabancı ülke pazarında saptanması, mal satışının yapılması ve malların tüketiciye ulaştırılması işlemi olarak tanımlanmaktadır. İthalat ise bir malın veya ekonomik değerin yürürlükteki gümrük mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde fiili ithalatının yapılması ve ithalat tutarının kambiyo mevzuatı çerçevesinde ihracatçı ülkeye transfer edilmesi işlemidir.


Yapılan bu ihracat ve ithalat işlemlerinde maddi varlıkların ticareti söz konusu olmuş ise mutlaka ürünlerin satıcıdan alıcıya bir noktada teslim edilmesi gerekmektedir. ayrıca ihracatçı ve ithalatçının karşılıklı olarak nakliye, sigorta ve teslimata dair risk ve sorumluluklarının da önceden kararlaştırılmış olması gerekmektedir. İşte her geçen zaman içerisinde artan küresel dış ticaret işlemlerinde alıcı  ve satıcının mal teslimatına ait karşılıklı sorumluklarının standart olarak düzenlenmesi amacıyla oluşturulmuş kurallara biz dış ticarette teslim şekilleri diyoruz. bu yazımızda ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanılan teslim şekilleri üzerinde duracağız.


Teslim Şekilleri Kavramı

Teslim şekilleri dış ticaret işlemlerinde maddi bir malın satışında ürünün satıcının deposundan çıkıp alıcının deposuna girene kadar geçen süreç içerisinde satıcı ve alıcının sorumluluk, yükümlülük ve risklerini atıfta bulunulan kurallar çerçevesinde düzenleyen uygulamalar bütünüdür. Biz dış ticarette teslim şekilleri dediğimiz zaman Dünya genelinde geçerli olan ve INCOTERMS olarak kısaltılmış, İngilizce (International Commercial Terms) kelimelerinden bazı hecelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş, terimlerdir. INCOTERMS'ler ICC (International Chamber of Commerce) (Milletlerarası Ticaret Odası) (MTO) tarafından hazırlanmaktadır. 

İlk INCOTERMS seti 1936 yılında basılmıştır. Son INCOTERMS seti ise 2010 yılında yayınlanmış olan INCOTERMS 2010 olarak adlandırılan settir.

Incoterms 2010 kurallarını hangi kurum hazırlamıştır?

Incoterms 2010 kurallarını ICC hazırlamıştır. ICC INCOTERMS 2010 kurallarına ek olarak UCP 600 - akreditif kuralları, ISBP 745 - uluslararası bankacılık uygulaması gibi pek çok referans kuralın da hazırlayıcısı konumundadır. unutulmamalıdır ki ICC bir devlet organizasyonu değildir. ICC özel sektör temsilcilerinin oluşturmuş olduğu kar amacı gütmeyen uluslararası bir kurumdur.

Incoterms 2010 kuralları hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

Incoterms 2010 kuralları 01.Ocak.2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Incoterms 2010 kuralları tarafların karşılıklı anlaşması ile kullanılabilecek olan kurallardır. Bu yüzden kullanılacak olan teslim şeklinin mutlaka uluslararası satış sözleşmesinde atıf yapılarak kullanılması gerekmektedir.

Incoterms 2010 kurallarından önce yürürlükte olan kurallar Incoterms 2000 kurallarıydı. Hali hazırda hem Incoterms 2010 hem de Incoterms 2000 dış ticaret işlemlerinde kullanılabileceği için yapılacak olan atıfta kullanılmak istenilen kuralın revizyon tarihine de mutlaka yer verilmelidir.

Örneğin FOB IZMIR PORT, IZMIR, TURKEY INCOTERMS 2010, CIF HAMBURG PORT, HAMBURG, GERMANY INCOTERMS 2010 vb...

Dış ticarette teslim şekillerinde en çok yapılan yanlışlar nelerdir?

Sanırım uluslararası ticarette en sık yapılan yanışlar dış ticarette teslim şekilleri kısmında yer almaktadır. örneğin bir firma akreditifli ödemede bir yanlış yapınca bir daha akreditifli ödeme ile çalışmamayı tercih etmektedir. Oysa ki teslim şekillerinde yapılan yanlışlar bir düzeltici faaliyete tabi tutulmadığı için sürekli tekrarlanmaktadır. sürekli tekrarlanan yanlışlar ise zamanla sektör pratiğine dönüşmekte ve aslen yanlış olan bir uygulama sektör doğrusuna dönüşmektedir. gelelim teslim şekilleri ile ilgili olarak en çok karşılaştığım yanlış uygulamalara,
 • Teslim şekillerini hatalı taşıma yöntemleri ile kullanmak :  Teslim şekillerini hatalı taşıma yöntemleri ile kullanmak sanırım en sık yapılan hataların başında gelmektedir. Şimdi size "CIF Tokyo Airport, Tokyo, Japan, Incoterms 2010" diye yapılan atıftaki hata nedir desem pek çok kişi bu atıfın doğru olduğunu söyleyecektir. Oysa ki Incoterms 2010 kurallarına göre CIF teslim şekli sadece denizyolu taşımalarında kullanılabilir. Dolayısı ile bizim yukarıdaki gibi CIF teslim şeklini havayolu taşımalarında kullanma şansımız yok. Kullanmamız durumunda ise olası anlaşmazlık durumunda işlerin karışacağını hesaba katmamız gerekmektedir.
 • Amaca uygun olmayan teslim şekli kullanımı : Örneğin Ex Works teslim şeklinde Incoterms 2010 kurallarına göre ihracat ve ithalat gümrük işlemlerini alıcı yapmaktadır. Oysa biz biliyoruz ki Ex Works adı altında yapılan ihracatların %100'ünde gümrük işlemlerini Türkiye'deki satıcılar yapmaktadır. Dolayısı ile bu durumda teslim şekli amacına uygun olarak kullanılmamış olmaktadır.

21 Kasım 2012 Çarşamba

KARAYOLU TAŞIMALARINDA AKREDİTİFLİ ÖDEME VE RİSKLER

Anahtar Kelimeler : Kararayolu taşımalarında akreditif ödeme şekli,  ihracat karayolu ile taşımalarda akreditif nasıl kullanılır, ihracat akreditif, Karayolu ithalat yaparken akreditif riskleri nelerdir, Karayolu ile mal ithal ederken akreditif nasıl kullanılır, karayolu taşımalarında akreditif kullanımı, karayolu taşımalarında ödeme yöntemi nasıl seçilir, karayolu taşımalarında riskler nelerdir ve akreditif kullanımının önemi nedir, karayolu nakliyesi akreditif, karayolu nakliyesinde akreditif, ırak karayolu nakliyesinde akreditif, rusya karayolu nakliyesinde akreditif, yunanistan karayolu nakliyesinde akreditif, suriye karayolu nakliyesinde akreditif, bulgaristan karayolu nakliyesinde akreditif.

Karayolu taşımalarında ödeme yöntemi tercih edilirken özellikle dikkatli olmakta fayda vardır. Zira CMR olarak aldandırılan karayolu taşıma senetleri ciro edilebilir kıymetli evrak statüsünde olmayıp çoğu zaman CMR'nin notify kısmında yazılı kişiye mal teslimine olanak sağlamaktadırlar. Ayrıca malları nakliyeciden teslim almak için orjinal CMR'nin teslim edilmesine de gerek yoktur.

Ayrıca karayolu taşımalarında taşıma süresi de ödeme yöntemi seçilirken dikkate alınması gereken önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin akreditifli ödemelerde bankaların ellerine ulaşan evrağı incelemeleri için 5 işgünü süreleri olmaktadır. evrakların toplanıp bankaya ibraz edilmesi de en az 2-3 günlük bir süreç aldığı göz önüne alındığında bankalarıdan evraklara dair bir yanıt alana kadar geçecek olan zamanın en az 6-8 gün olacağı bilinmelidir. Çoğu karayolu taşımasında ise yükler 5-7 gümn içerisinde alıcısına teslim edilmektedir.

Karayolu ile Yapılan Taşımalarda Akreditiflerinde Hangi Noktalara Dikkat Edilmelidir?

Karayolu ihracat işlemlerinde eğer akreditifli ödeme kullanılacak ise ve eğer firmalar yapacakları bu akreditif işlemi ile ilgili olarak danışmanlık almak istemekte iseler bu durumda verilecek hizmet ihracat akreditif danışmanlığı olarak adlandırılmaktadır.

İhracat işlemleri bir satış sözleşmesinin hazırlanması ile başlamakta, daha sonra hazırlanan satış sözleşmesinin imzalanması, malların sevk edilmesi, evrakların toplanması ve evrak ibrazının yapılması ve mal bedelinin tahsil edilmesi operasyonel sırasını izlemektedir.

Bir akreditifli ihracat işleminde danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda aşağıdaki sıra doğrultusunda firmalara yardımcı olmaktayız.
 1. İşlem bazında risk analizi yapılması
 2. Akreditif metni hazırlanması veya detaylı akreditif metni incelemesi
 3. İşlem boyunca destek sağlanması
 4. İbraz öncesi belge kontrolü

Tüm bu işlemlerin uluslararası geçerliliğe sahip akreditif uzmanlık belgesi sahibi tecrübeli bir akreditif uzmanı (CDCS) tarafından yapılması taraflara yarar sağlayacaktır.

12 Kasım 2012 Pazartesi

cezayir ihracatlarında akreditif kullanma zorunluluğu

Anahtar Kelimeler : Cezayir ihracat akreditif, Cezayir akreditif, Cezayir ihracatlarında ödeme şekli, Cezayir yalnız akreditif ile mal alıyor, Cezayir tüm ithalatlarını akreditife bağladı, cezayir akreditif uzmanı, cezayir uzman akreditif danışmanı, cezayir akreditif ile ihracat, cezayir ihracatlarında problemler,

Cezayir 2009 yılında almış olduğu bir kararla birlikte tüm ithalat işlemlerinde akreditif uygulamasına geçmiştir. Bu tarihten itibaren Cezayir'e yapılan tüm ithalat işlemlerinde ödeme yöntemi olarak akreditif kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

Cezayir tüm ithalatını akreditif şartına bağlamış olması ile beraber Türkiye'deki firmalar açısından zorlu bir sürecin de başlamış olduğu bir gerçektir. Zira,

 • Cezayir iş yapma zorluğu bakımından Dünya'nın en zor ülkelerinden birisidir.
 • Cezayir'deki bankaların ve müşterilerin ihracatçıların işlerini kolaylaştırmak yerine zorlaştırdıkları bir gerçektir.

Cezayir pazarında fırsatları değerlendirmek için nasıl bir yol izlenmelidir.  
 1. Risk unsurunun çok iyi değerendirilmesi ilk adımda yapılması gereken konudur. Akreditifte risk konusunun açıklandığı bu sayfadan bir akreditif işlemindeki başlıca riskleri tanıyabilirsiniz.
 2. Daha sonra riskinizi nasıl düşüreceğiniz üzerinde durmanız gerekmektedir. Akreditif işlemlerinde risk düşürme yollarının açklandığı bu sayfaya bakmanız sizin için faydalı olabilir.
 3. Son olarak akreditif tebrübe ve bilgi gerektiren bir konu olduğ için bu konuda zaman bir kişiye danışmanızda fayda olabilir.
Cezayir İhracat Akreditif Danışmanlığı :
İhracat işlemlerinde eğer akreditifli ödeme kullanılacak ise ve eğer firmalar yapacakları bu akreditif işlemi ile ilgili olarak danışmanlık almak istemekte iseler bu durumda verilecek hizmet ihracat akreditif danışmanlığı olarak adlandırılmaktadır.
İhracat işlemleri bir satış sözleşmesinin hazırlanması ile başlamakta, daha sonra hazırlanan satış sözleşmesinin imzalanması, malların sevk edilmesi, evrakların toplanması ve evrak ibrazının yapılması ve mal bedelinin tahsil edilmesi operasyonel sırasını izlemektedir.
Bir akreditifli ihracat işleminde danışmanlık hizmeti verilmesi durumunda aşağıdaki sıra doğrultusunda müşterilerimize yardımcı olmaktayız.
 1. İşlem bazında risk analizi yapılması
 2. Akreditif metni hazırlanması veya detaylı akreditif metni incelemesi
 3. İşlem boyunca destek sağlanması
 4. İbraz öncesi belge kontrolü
Tüm bu işlemlerin uluslararası geçerliliğe sahip akreditif uzmanlık belgesi sahibi tecrübeli bir akreditif uzmanı (CDCS) tarafından yapılması taraflara yarar sağlayacaktır.

12 Ekim 2012 Cuma

almanya akreditif ihracat

Anahtar Kelimeler : almanya ihracat akreditif, ihracat akreditifi almanya'dan, ihracat akreditifi, ihracat akreditifleri, akreditifli ödeme ihracat, vesaik mukabili ödeme, mal mukabili ödeme

Türkiye yıllardır en çok ihracat ve ithalatını Almanya ile yapmaktadır. 2009 yılında Türkiye'den Almanya'ya yaklaşık 10 milyar USD ihracat yapılmış iken 15 milyar dolar da ithalat yapılmıştır. Almanya yalnız Türkiye ile değil tüm dünya ile büyük miktarlarda dış ticaret yapmaktadır.

Almanya pazarında riskleri fırsata dönüştürmek için nasıl bir yol izlenmelidir.  
 1. Almanya ihracatlarınızda güvenli ödeme yöntemleri ile çalışınız. Örneğin akreditifli ödeme ile çalışmak vesaik mukabili ödemeye veya mal mukabili ödemeye göre her zaman çok daha avantajlı olacaktır.
 2. Risk unsurunun çok iyi değerendirilmesi ilk adımda yapılması gereken konudur. Akreditifte risk konusunun açıklandığı bu sayfadan bir akreditif işlemindeki başlıca riskleri tanıyabilirsiniz.
 3. Daha sonra riskinizi nasıl düşüreceğiniz üzerinde durmanız gerekmektedir. Akreditif işlemlerinde risk düşürme yollarının açklandığı bu sayfaya bakmanız sizin için faydalı olabilir.
 4. Son olarak akreditif tebrübe ve bilgi gerektiren bir konu olduğ için bu konuda zaman bir kişiye danışmanızda fayda olabilir.